Skip to main content
12 Jesienny Salon Sztuki

„12 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki”, 160 str., 2014 r., ISBN: 978-83-88318-54-2

Katalog ostatniego Salonu Jesiennego, sztandarowego cyklicznego wydarzenia BWA Ostrowiec. Salon jest konkursem artystycznym organizowanym co dwa lata i kierowanym do artystów profesjonalnych i studentów ostatnich lat szkół artystycznych. w katalogu znajdują się reprodukcje wszystkich prac kilkudziesięciu artystów, które znalazły się na wystawie pokonkursowej. Otwarta formuła konkursu sprawia, że są to prace reprezentujące różnorodne dziedzinach sztuki, tj. malarstwo, rzeźba, grafika, tkanina, instalacja, wideo.

„Grupa 10”, 52 str., 2007 r. ISBN: 97-83-88318-37-5

Katalog wystawy retrospektywnej „Grupy 10”, czyli ugrupowania artystycznego działającego w latach 1975-1996. Prężnie działająca grupa skupiała artystów różnych dziedzin z terenu Ostrowca i okolic. W wystawie brało udział osiemnaście członków byłej grupy. Poza reprodukcjami wybranych prac artystów w katalogu znalazło się kalendarium grupy z archiwalnymi zdjęciami.

Tadeusz Szypowski „Malarstwo/rysunek”, 80 str. 2015 r., ISBN: 978-83-88318-61-0

Album przygotowany do retrospektywnej wystawy nestora ostrowieckiej sztuki – Tadeusza Szypowskiego, który w 2015 skończył 80 lat. Publikacja zbiera i prezentuje najważniejsze prace plastyczne Szypowskiego z całej jego twórczości obejmującej malarstwo i rysunek.

Gustaw Zemła „Rzeźby 1956-2003”, 176 str., 2004 r., ISBN: 83-8818-23-3

Album o charakterze monograficznym przybliżający sylwetkę twórczą jednego z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy Gustawa Zemły, znanego przede wszystkim jako twórca monumentalnych pomników, m.in. Powstańców Śląskich w Katowicach. Bogato ilustrowana publikacja w twardej oprawie posiada dokładnie opracowane kalendarium życia i twórczości artysty a także indeks jego prac rzeźbiarskich za okres 1955-2002.

„Ostrowieckie Środowisko Plastyczne”, 70 str., 2015 r., ISBN: 978-83-88318-55-9

Publikacja powstała z okazji 20-lecia galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim i towarzyszyła wystawie zbiorowej, która odbyła się na początku 2015 roku. Na wystawie i w publikacji zaprezentowano twórczość dwudziestu dziewięciu  artystów i artystek różnych pokoleń pochodzących z Ostrowca i z Ostrowcem związanych. Wśród zaprezentowanych artystów znaleźli się m.in.: Artur Bartkiewicz, Krzysztof Ciok, Marcin Jedlikowski, Aleksander Salij, Agnieszka Słodkowska.

Adam Myjak „Rzeźba”, 96 str., 2014 r., ISBN: 978-83-88318-49-8

Bogato ilustrowany album prezentuje twórczość rzeźbiarską Adama Myjaka, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Myjak jest autorem licznych realizacji, plenerowych, medalierskich i scenograficznych.

„Interdyscyplinum Mobile”, 80 str., 2011 r., ISBN: 978-83-62533-14-5

Publikacja towarzyszyła jubileuszowej wystawie absolwentów Państwowego Ogniska Plastycznego (od 2005 r. Ognisko Pracy Pozaszkolnej), która odbyła się we wrześniu 2011 roku z okazji 30-lecia placówki. Na interdyscyplinarnej wystawie łączącej wszelkie dziedziny sztuki plastyczne w tym sztuki użytkowe zaprezentowało się młode pokolenia artystyczne Ostrowca.