Skip to main content

Skład Rady Artystycznej BWA Ostrowiec:

  • prof. Leszek Mądzik – reżyser i scenograf, twórca Sceny Plastycznej KUL w Lublinie.
  • prof. Adam Myjak – rzeźbiarz i pedagog, profesor zwyczajny i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
  • prof. Antoni Janusz Pastwa – artysta rzeźbiarz.
  • prof. Stanisław Tabisz – artysta malarz i grafik, rektor ASP w Krakowie, prezes Zarządu ZPAP w Krakowie.
  • prof. Adam Wsiołkowski – artysta malarz, profesor ASP w Krakowie.
  • Tadeusz Szypowski – ostrowiecki artysta malarz i rysownik, członek ZPAP.
  • Jolanta Chwałek – dyrektor BWA Ostrowiec jako przewodniczący Rady.