Skip to main content
Jolanta Chwałek
Dyrektor
dr Artur Bartkiewicz
Starszy specjalista w galerii
Wojtek Mazan
Młodszy specjalista w galerii
Anna Kutryba
Pracownik administracyjny
Agnieszka Szmalec
Główna księgowa