Skip to main content

“KORESPONDENCJA SZTUK” konkurs plastyczny dla młodzieży

OFICJALNE WYNIKI konkursu plastycznego dla młodzieży “KORESPONDENCJA SZTUK”
I miejsce
JULIA WYPCHŁO, 17 lat, I LO im. S. Staszica
za obraz do wiersza „Padlina” Charlesa Baudelaire’a

II miejsce
KAROLINA KACZMARCZYK, 15 lat, PSP im. W. Stefańskiego w Bodzechowie
za obraz do wiersza „Padlina” Charlesa Baudelaire’a

III miejsce
KAROLINA JASIŃSKA, 17 lat, I LO im. S. Staszica
za obraz do wiersza “Most Mirabeau” Guillaume’a Apollinaire’a

Wyróżnienie
EMILIA HEBA, 14 lat, Gimnazjum w Ćmielowie
za obraz do wiersza „Padlina” Charlesa Baudelaire’a
Wyróżnienie
ADAM STENCEL, 13 lat, PSP 7 im. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Św.
za obraz do wiersza „Statek pijany” Arthura Rimbauda
Wyróżnienie
PATRYCJA WÓJCIK, 16 lat
za obraz do wiersza „Padlina” Charlesa Baudelaire’a
************************************
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “KORESPONDENCJA SZTUK”
W czwartek 22 marca o 10.00 w sali Kina Etiuda zapraszamy na rozstrzygnięcie międzypowiatowego konkursu plastycznego dla młodzieży pt. „Korespondencja sztuk”. Na konkurs promujący kulturę francuską wpłynęło 35 prac plastycznych, z których jury wybrało najlepsze. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną w holu kina. Laureatom wręczone zostaną nagrody ufundowane przez organizatorów – Biuro Wystaw Artystycznych i Miejską Bibliotekę Publiczną. Po uroczystym wręczeniu nagród, zapraszamy na koncert piosenek francuskich w wykonaniu uczniów i absolwentów ostrowieckich i starachowickich szkół średnich. 
Na wydarzenie wstęp jest bezpłatny.
Konkurs i koncert są wydarzeniami towarzyszącymi Dniom Kultury Francuskiej „BLE BLĄ RÓŻ II” 

************************************

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla młodzieży pod tytułem “KORESPONDENCJA SZTUK”.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenia plastycznej interpretacji jednego z pięciu wierszy francuskich poetów: “Padlina” Charlesa Baudelaire’a, “Statek pijany” Arthura Rimbauda, “Most Mirabeau” Guillaume’a Apollinaire’a, “Jedna za wszystkie” Paula Eluarda, “Chcę życia w kształcie ości” Borisa Viana.
Na prace czekamy do 11 marca do godziny 15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w sali Kina Etiuda 22 marca 2018 r. w ramach II Dni Kultury Francuskiej “BleBląRóż”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie poniżej. Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Anna Kutryba, tel. (041) 263-20-48, e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

II. Cele konkursu

• Motywowanie do poznawania kultury Francji.
• Inspirowanie do pracy twórczej, poszerzanie inwencji i wrażliwości plastycznej.
• Rozwijanie postawy otwartości wobec innych kultur.

III. Zasady i warunki uczestnictwa

• Uczestnicy
Uczestnikami konkursu może być młodzież w wieku od 12 do 19 lat.
Konkurs ma charakter międzypowiatowy.

• Tematyka
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenia plastycznej interpretacji jednego z pięciu wierszy francuskich poetów.

Lista wierszy do wyboru (można korzystać z dowolnego tłumaczenia):

1. „Padlina” Charles Baudelaire

2. „Statek pijany” Artur Rimbaud

3. „Most Mirabeau” Guillaume Apollinaire

4. „Jedna za wszystkie” Paul Eluard

5. „Chcę życia w kształcie ości” Boris Vian

• Technika
Do konkursu można złożyć prace na podłożu płaskim. Technika wykonania pracy jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, drzeworyt, monotypia, collage itp.
Dopuszczalny wymiar prac: min. A4, max 100×70 cm. Nie będą przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!
Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac. Prace powinny być zapakowane
i zabezpieczone! Prac dostarczanych bez opakowania nie będziemy przyjmować! Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić dopisek “KORESPONDENCJA SZTUK”.

• Identyfikacja pracy plastycznej
Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane:
– imię i nazwisko autora
– wiek autora
– tytuł wybranego wiersza i jego autor
– adres szkoły lub placówki, numer telefonu
– imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
Opis pracy przysłanej indywidualnie:
– imię i nazwisko
– wiek
– adres zamieszkania, telefon, e-mail
– imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, cioci, wujka, nauczyciela, instruktora itd.)

• Termin i miejsce nadsyłania prac
Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biura Wystaw Artystycznych (BWA) mieszczącym się w budynku kina Etiuda przy al. 3 Maja 6 w Ostrowcu Św. na drugim piętrze. BWA czynne jest od wtorku do piątku od 9.00 do 17.00 oraz w sobotę i niedzielę od 11.00 do 15.00 Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszego galerii. Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.
Prace należy dostarczyć do 11 marca 2018 roku do godz. 15.00.

• Informacja i wyjaśnienia
Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Anna Kutryba,
tel. 694 942 112/ (041) 263-20-48, e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl
Informacje dotyczące konkursu i laureatów regularnie pojawiają się na stronie internetowej BWA Ostrowiec: www.bwaostrowiec.pl.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Jury powołane przez organizatora przyzna trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.
Wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2018 o godzinie 11.00 w sali kina Etiuda, aleja 3 Maja 6.

IV. Informacje dodatkowe
• Wszystkie prace nie podlegają zwrotowi. Należy je odebrać osobiście do 30 kwietnia 2018 r. Nie odsyłamy prac!
• Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
• Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *