Skip to main content

Piotr Zemsta

Ur. w 1974 roku w Ostrowcu Św. Malarz, grafik i autor plakatów. Absolwent PLSP w Kielcach. Podjął naukę w Prywatnej Szkole Grafiki, będąc jednocześnie słuchaczem na wydziałach rzeźby i grafiki ASP w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Po studiach kontynuował działalność artystyczną. Jest autorem ponad 200 obrazów z cykli: „Dogma”, „Ściany”, „Istoty” i „Koneser”.

Skip to content