Skip to main content

Marek Iżak

Marek Iżak
(1940-2018)

Absolwent Studium Dekoracyjnego w Warszawie. w 1986 roku otrzymał tytuł artysty plastyka, nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w dziedzinie tkaniny artystycznej – sztuka użytkowa. Od 1976 do 1984 w ZDK prowadził zajęcia z tkaniny artystycznej. Obecnie jest instruktorem sekcji tkaniny artystycznej, działającej w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. Uczestnik wystaw zbiorowych w Ostrowcu Św., Iłży, Opatowie, Kielcach, Warszawie.

“MIECZYSŁAW MAREK IŻAK. IN MEMORIAM”

Skip to content